แรงงานโรงแรม ขาดแคลนหนัก!ส่งผลกระทบผู้ประกอบการ

สมาคมโรงแรมไทย(THA) ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า การสำรวจดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการ พบว่า โรงแรมกว่า 60% กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน มีผู้ประกอบการ 35% ที่ไม่มีปัญหาเรื่องแรงงาน และ 15% ที่มีปัญหาขาดแคลน แต่ไม่กระทบเรื่องคุณภาพการให้บริการ ส่วน 15% ยอมรับว่ากระทบทั้งคุณภาพการให้บริการและจำนวนลูกค้าที่รับได้

โรงแรมกว่า 50% ยังสามารถปรับราคาห้องพักได้สูงกว่าช่วงโควิท แต่โรงแรมระดับไม่เกิน 3 ดาว ส่วนใหญ่ยังปรับราคาได้จำกัด
อ้างอิง https://www.prachachat.net/tourism/news-1480596

360QM

Talent Acquisition , Specialist in Sales Acquisition and provides Manpower Solution ,Compass new Positive Mindset.

Contact Us

360 Quality Management Co.,Ltd.
9 G Tower Grand Rama 9, 31 FL. North Wing, Rama 9 Rd. Huaykwang, Bangkok, 10310

Contact No. : 020963546
E-mail : talent@360qm.co.th

MORE INFO 360QM SERVICES

How may we assist you?
Click here

Line contact

wpChatIcon