KNOWLEDGE CENTER

10 เครื่องมือ AI ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น!

เทรนการใช้ AI กำลังมาแรงในยุคปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในทุกอุสาหกรรม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น ในส่วนของการทำงาน ก็มีเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยในการทำงาน ทั้งนี้ แอดมินจึงขอแนะนำ 10 เครื่องมือ ที่ใช้สำหรับการทำงานให้ง่ายมากยิ่งขึ้น มาดูกัน 1.Gemini (https://gemini.google.com/) แชตบอทที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google โดยเป็น Multimodal AI ที่สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และโค้ด 2. Jamie (https://www.meetjamie.ai/) Jamie เป็น AI อันดับต้นๆที่คนวัยทำงานเลือกใช้ ไว้สำหรับจดบันทึกการประชุม สรุปการประชุม แสดงภาพรวมที่เป็นประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุม แต่สามารถบันทึกเสียงได้เท่านั้น จะไม่สามารถอัดวิดีโอได้ Jamie สามารถใช้ได้ทั้งกับการประชุมออนไลน์ อย่าง Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet และยังใช้งานสำหรับการประชุมแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย 3. DeepL (https://www.deepl.com/en/translator) เป็น aI ที่ช่วยแปลกภาษา เป็นคู่แข่ง แปลภาษา ของ Google ก็ว่าได้ เป็นบริการแปลฟรีที่ทันสมัยซึ่งใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์จากการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ AI ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเลียนแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่เทียบเท่ากับสมองของมนุษย์ 4. Rytr (https://rytr.me/) เป็น AI ที่ได้รับความนิยมสูง นิยมมากในหมู่บริษัทที่ต้องการเขียนเพื่อโฆษณา ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การรองรับภาษาได้มากกว่า 30 ภาษา และมีฟีเจอร์ในการใช้งานที่หลากหลาย สามารถเขียนบทความ อีเมล คิดคำเพื่อโฆษณา หรือการทำ SEO ลงในเว็บไซต์หรือในโซเชียลมีเดีย 5. Pragma (https://www.pragma.ai/) ตัวช่วยในการเขียนอีเมลและจัดการข้อความสำหรับ การทำงาน ช่วยการค้นหาข้อความ แนะนำคำศัพท์ รวมถึงช่วยแก้ไขการเขียนให้ถูกต้อง รวดเร็ว และดูเป็นมืออาชีพได้มากยิ่งขึ้น 6. Copy.ai (https://www.copy.ai/)

Continue reading

Chatgpt vs Gemini AI ตัวไหน ช่วยเขียน Resume ได้ดีที่สุด

Chatgpt vs GeminiAI ตัวไหน ช่วยเขียน Resume ได้ดีที่สุด ข้อแตกต่างระหว่าง Chatgpt vs Gemini ChatGPT มักมีประสิทธิภาพในการตอบคำถามทั่วไป และสามารถเข้าใจคำถามที่มีความซับซ้อนได้ดี เช่น การให้คำแนะนำ การตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปแต่ Gemini นั้นจะมีประสิทธิภาพในการตอบคำถามเรื่องที่มีความซับซ้อนสูงกว่า, เป็นเชิงวิชาการ หรือเป็นเรื่องเฉพาะทาง มากกว่าการตอบคำถามทั่วไป ChatGPT ปัจจุบัน AI ได้เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ ช่วยทั้งการตอบถาม การแปลภาษา การหาข้อมูล ถือเป็นเครื่องมือช่วยแบ่งเบาหน้าที่บางอย่างในการทำงาน ไม่เพียงเท่านี้แต่ AI ยังสามารถช่วยหางานด้วยการเขียน Resume ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ทางแอดมินจึงพามารู้จัก เครื่องมือ AI ทั้ง Chatgpt และ Gemini ว่าทั้งสองเครื่องมือช่วนในการเขียน Resume ได้อย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร ChatGPT ให้เราพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้นเข้าไป อาทิ ตำแหน่งงาน ประสบการณ์การทำงาน การศึกษา ที่เราอยากให้ ChatGPT ช่วยเขียน Resume ให้ เขียนได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบบก็จะ generate ข้อมูลออกมาให้ดังนี้ – ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร – การศึกษา – ประสบการณ์การทำงาน – ระบบก็จะเขียนให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น – ทักษะความสามารถ

Continue reading

เจาะลึก งาน IT อาชีพแห่งอนาคต อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการสูง

ตลาดแรงงานไม่ว่าจะของโลกหรือของประเทศไทยนั้น อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพราะมาจากการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เป็นเทรนด์อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการในปี 67 การสรรหาบุคลากรด้านไอทีจึงเพิ่มสูงขึ้น อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย Data Analyst (DA) หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นงานที่นำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ เช่น การหาข้อมูลธุรกิจเชิงลึก (Business Insight) โปรแกรมเมอร์ (Programmer)คือ การเขียนและพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ตามความต้องการขององค์กร เช่น พัฒนาแอปพลิเคชัน งานดูแลระบบเครือข่าย (IT Administrator) คือ การดูแลระบบเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ ประกอบ ติดตั้ง ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้ง ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ งานพัฒนาเว็บไซต์ (Web Programmer) คือ การ ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามควรให้ความสำคัญกับเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น เรียนรู้ปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโต แรงงานด้านอื่นๆ ก็ควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเช่นเดียวกัน ช่วยให้แรงงานไทยมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับตลาดแรงงานนานาประเทศได้อย่างแน่นอน

Continue reading

แรงงานโรงแรม ขาดแคลนหนัก!ส่งผลกระทบผู้ประกอบการ

สมาคมโรงแรมไทย(THA) ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า การสำรวจดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการ พบว่า โรงแรมกว่า 60% กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน มีผู้ประกอบการ 35% ที่ไม่มีปัญหาเรื่องแรงงาน และ 15% ที่มีปัญหาขาดแคลน แต่ไม่กระทบเรื่องคุณภาพการให้บริการ ส่วน 15% ยอมรับว่ากระทบทั้งคุณภาพการให้บริการและจำนวนลูกค้าที่รับได้ โรงแรมกว่า 50% ยังสามารถปรับราคาห้องพักได้สูงกว่าช่วงโควิท แต่โรงแรมระดับไม่เกิน 3 ดาว ส่วนใหญ่ยังปรับราคาได้จำกัดอ้างอิง https://www.prachachat.net/tourism/news-1480596

Continue reading

เทรนด์ที่จะกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป

เทรนด์ที่จะกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป ปี 2023 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่ผู้นำในหลาย ๆ องค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ การดิสรัปของ Generative AI (GenAI) หรือแม้แต่ ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำสามารถบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป Gartner (การ์ทเนอร์) จึงทำการศึกษา และพบแนวโน้ม 9 ประการ ที่จะกำหนดทิศทางการทำงานที่องค์กรต้องรับมือ ดังนี้ 1. สวัสดิการดึงดูดให้คนกลับมาทำงานที่ออฟฟิศปี 2024 เป็นปีที่องค์กรต่าง ๆ กำหนดให้พนักงานที่ทำงานระยะไกล (remote working) หรือทำงานจากบ้าน (work from home) เข้ามาทำงานในออฟฟิศมากขึ้น หลังจากไม่ได้เข้าออฟฟิศแบบ 100% มาหลายปีอย่างไรก็ตาม การกลับมาทำงานในสำนักงานยังคงเป็นที่ถกเถียงในหลายองค์กร เพราะพนักงานต่างกังวลถึงต้นทุน หากต้องเดินทางไปออฟฟิศทุกวัน ทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อย่างเช่น การเสียเวลาในการเดินทางด้วยเหตุนี้ บริษัทชั้นนำจึงพยายามคิดหารูปแบบสวัสดิการที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ทั้งพนักงานและองค์กร เช่นให้เงินอุดหนุนด้านที่อยู่อาศัย : ช่วยจัดหาที่อยู่ใกล้บริษัทให้พนักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายการเดินทางจัดหาคนดูแลภาระที่บ้าน : นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พนักงานหลายคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่บ้านอย่างใกล้ชิดมากขึ้น องค์กรชั้นนำจึงพยายามเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ที่ตรงเป้าหมาย เช่น บริการดูแลเด็กนอกสถานที่ บริการดูแลสัตว์เลี้ยง และบริการดูแลผู้สูงอายุโดยมืออาชีพส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงิน : การวิจัยของการ์ทเนอร์ในปี 2023 พบว่า คนทำงานเพียง 24% เท่านั้นที่ให้คะแนนความเป็นอยู่ทางการเงินของตนในเกณฑ์ดี ซึ่งการมีสถานภาพทางการเงินในระดับต่ำยิ่งทำให้พนักงานไม่อยากเสียค่าเดินทางไปออฟฟิศ ดังนั้น องค์กรจำนวนมากจึงเริ่มเสนอบริการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและบริการให้ความรู้ด้านการเงินแก่พนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานใช้การเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. การทำงานสี่วันต่อสัปดาห์จะกลายเป็นเรื่องปกติการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ได้ถูกหยิบขึ้นมาเจรจาในหลายองค์กรทั่วโลก ซึ่งรูปแบบการทำงานเช่นนี้เป็นที่ต้องการของพนักงานจำนวนมาก โดย 63% ของผู้สมัครงานกล่าวว่า การทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์โดยได้รับค่าจ้างเท่าเดิมเป็นสวัสดิการที่ดึงดูดให้พวกเขาอยากทำงานกับองค์กรนั้น ๆตามการสำรวจของการ์ทเนอร์ในปี 2023 พบว่า การทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์มีข้อดี คือ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน

Continue reading

การก้าวออกจาก comfort zone ทำให้เรามีความสุขกับการทำงานมากขึ้น

การก้าวออกจาก comfort zone ทำให้เรามีความสุขกับการทำงานมากขึ้น ในการทำงาน “พื้นที่ปลอดภัย” คือส่วนสำคัญของการทำงาน ทำงานในหน้าที่ที่เราคุ้นเคย ทำงานที่เราเชี่ยวชาญ ผลลัพธ์จึงออกมาดีเสมอ  แต่หลายคนอาจจะคิดว่า ถ้างานที่ทำดีอยู่แล้ว จะออกจาก comfort zone ไปทำไม เพราะนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะได้รับผลลัพธ์ที่อาจจะไม่ดีเหมือนเดิม แต่ถ้ามองอีกแง่ ก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมก็เป็นได้ จากการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ใหม่ๆและการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ มักจะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีไหวพริบ สามารถสร้างความสุข passion ใหม่ ๆ ได้ วิธีในการเดินออกจากพื้นที่ปลอดภัย หรือ Comfort Zone ยอมรับในความผิดพลาด การทำงานเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดจากตัวเอง หรือปัจจัยอื่นใดก็ตาม ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เรียนรู้กับข้อผิดพลาด และเดินหน้าต่อ พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการทำงาน ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทักษะหรือสกิลใหม่ๆก็เกิดมาเช่นกัน เราควรปรับให้ทันโลกและพัฒนาทักษะในการทำงานต่าง ๆ เช่น AI จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น ต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอจากการเรียนเสริมทักษะ (Hard Skills & Soft Skills) และพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนรูทีนในชีวิตประจำวัน รูทีนคนทำงานหลาย ๆ คน มักจะ ตื่นนอน แต่งตัว ดื่มกาแฟ ไปทำงาน แต่ถ้าลองปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน เช่น โดยการตื่นให้เช้าขึ้นเพื่อมาออกกำลังกาย จับโทรศัพท์ให้น้อยลง การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นี้จะเป็นก้าวแรกที่ช่วยให้คุณก้าวออกจาก Comfort Zone ได้ ตั้งเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายการดำเนินชีวิตประจำวันให้สูงขึ้น เช่น ในการทำงาน อาจจะเคยทำงานให้จบ ๆ ไปในแต่ละวัน แต่หากลองเสนอไอเดียที่แปลกใหม่ที่ส่งผลดีต่อองค์กร นั่นจะช่วยให้คุณมีเป้าหมายในการทำงานและทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น กล้าที่จะตัดสินใจ ตัดสินใจก็เป็นเรื่องที่ยาก เพราะกลัวว่า สิ่งที่ตัดสินใจลงไปจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และทำให้เกิดผลที่ไม่ดีต่อมา แต่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดก็แก้ไขเพื่อเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ แต่ถ้าในทางกลับกัน ถ้าผลมันออกมาดี ก็ทำให้เราเรียนรู้ในการที่จะตัดสินใจในครั้งต่อไป การให้ตัวเองก้าวออกจาก comfort zone แบบเดิม ๆ จะช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดต่อสิ่งที่คุณกลัว

Continue reading

ส่องสวัสดิการยอดฮิต ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องการมากที่สุดในปี 2024

ส่องสวัสดิการยอดฮิต ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องการมากที่สุดในปี 2024 ในยุคนี้นอกจากค่าตอบแทนที่ต้องตอบโจทย์พนักงานแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของสวัสดิการพนักงานก็คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่พนักงานจะเลือกเข้าทำงานกับองค์กรนั้น สวัสดิการยอดฮิต สำหรับคนทำงานต้องการในปี 2024 ดังนี้   โบนัสหรือการปรับเงินเดือน สวัสดิการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นเหมือนรางวัลพิเศษให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความพยายามมาตลอดทั้งปีและยังเป็นสวัสดิการที่พนักงานบริษัทต้องการเป็นอันดับ 1 นั่นเอง การทำงานที่ยืดหยุ่น Flexible working การทำงานแบบยืดหยุ่น ตั้งแต่ที่โควิด – 19 ได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเดิม ที่ต้องมีการ Work from home จนกลายเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีการทำงานแบบใหม่นี้ให้ได้ เลยทำให้การทำงานแบบยืดหยุ่น องค์ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ที่มองหาบริษัทที่พร้อมจะปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นสูง สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคน Gen ใหม่ สวัสดิการที่เกี่ยวกับสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งโควิด 19 ที่ยังอยู่ PM2.5 รวมไปถึงโรคอื่นๆ ทำให้พนักงานหลายคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นลำดับแรกๆ การคุ้มครองต่าง ๆ ของสวัสดิการประกันสังคมยังครอบคลุมไม่มากพอ โดยเฉพาะเรื่องของความเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ หากมีประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่ช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาล จะช่วยให้พนักงานเห็นว่าคุณเอาใจใส่ดูแลพวกเขาดีแค่ไหนและรู้สึกปลอดภัย อยากอยู่กับบริษัทของคุณไปอีกนาน สวัสดิการเรื่องวันลาหยุด เรื่อง วันลาของพนักงาน ตามกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว แต่ในหลายๆ บริษัทก็มักเพิ่มสวัสดิการเรื่องวันลาพักร้อนของพนักงาน มากกว่า 6 วัน ต่อปี บริษัทยุคใหม่ยังมีวันลาพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมา เช่น Birthday Leave (สิทธิ์ลาในวันเกิดของพนักงาน) เพื่อสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เงินออมพิเศษ หลายๆคนหันมาใส่ใจในเรื่องของการวางแผนการเงินและ การออมเงิน มากขึ้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของบริษัท เปรียบเสมือนเป็นการออมเงินเพื่ออนาคต แถมยังมีผลตอบแทนในระยะยาว ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆ ที่จะรักษาให้พนักงานอยู่กับบริษัทไปนานๆ อีกด้วย สวัสดิการที่รองรับไลฟ์สไตล์ของพนักงาน นอกจากความเครียดจากงานแล้ว พนักงานในองค์กรต่างเผชิญกับความเครียดในสังคมอีกด้วย ดังนั้นการมีสวัสดิการที่ช่วยให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดมากขึ้น ก็จะทำให้พนักงาน มีแรงจูงใจในการทำงานกับบริษัทอย่างเต็มที่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุนสำหรับการทำกิจกรรม เช่น ค่าอาหารกลางวัน ยังอาจรวมไปถึงการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ขึ้นภายในออฟฟิศ เพื่อลดความเครียดให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรม Happy Friday ค่าล่วงเวลา หรือ OT เป็นสวัสดิการที่หลาย ๆ

Continue reading

4 Generation สไตล์การทำงานไม่เหมือนกัน

ปัจจุบันในออฟฟิศนั้นมีคนหลากหลายรุ่น ที่ต้องมาทำงานร่วมกัน บางครั้งอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาการทำงานที่มีช่องว่างระหว่างวัย ลองมาดูวิธีการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในแต่ละ Generation กัน Baby Boomer Generation หรือ Gen B คนกลุ่มนี้จะมีวิถีการทำงานที่มีระเบียบ เคร่งครัด รอบคอบ เมื่อต้องคุยงานกับคนกลุ่มนี้ ต้องมาคุยงานกันแบบเห็นหน้าเห็นตากัน มากกว่าที่จะคุยทางออนไลน์ เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ได้เติบโตมาในยุคออนไลน์ พวกเค้าจะเป็นคนทำงานที่ชอบสั่งการ จึงมักจะไม่ค่อยลงรอยกับคนทำงานกลุ่ม Gen Z การทำงานร่วมกันคนทำงานกลุ่มนี้ จึงน่าจะใช้เหตุผลมาสนับสนุน Generation X หรือ Gen-X คนยุค Gen-X เป็นคนวัยทำงาน เป็นกลุ่มคนที่ไม่เน้นทุ่มเทให้กับการทำงานทั้งหมด แต่จะเน้นให้ความสำคัญทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัว เป็นกลุ่มคนที่สามารถเป็นหัวหน้าทีมได้ มีความเป็นผู้นำสูง เปิดกว้างทางความคิด และสามารถดูแลคนในทีมได้ดี Generation Y หรือ Gen-Y คน Gen-Y จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิดัล มีความเป็นสากล มีความชัดเจนว่าสิ่งที่ทำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร? คาดหวังที่จะมีเงินเดือนสูงๆ คาดหวังคำชม คน Gen-Y ยังต้องการสร้างสมดุลเวลาให้กับตัวเอง Generation Z หรือ Gen-Z เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน เรียนรู้รูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิตัล ดำเนินชีวิตแบบมีการติดต่อสื่อสารไร้สาย ลักษณะการทำงานสไลต์ Gen Z สนุกกับการเห็นผลลัพท์ที่รวดเร็ว กล้าเสนอมุมมองใหม่ๆ การทำงานร่วมกันกับคนหลาย ๆ Gen ในที่ทำงานนั้นถือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การแก้ปัญหาที่ดีคือการทำความเข้าใจคนในแต่ละ Gen และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข แล้วคุณล่ะ อยู่ Gen ไหน ? ลองมาแชร์กัน !!

Continue reading

แนะนำ 10 Podcast สำหรับคนทำงาน เพื่อพัฒนาตนเอง และ คนในองค์กร

PODCAST สาย HR ที่ต้องฟัง 1. PODCAST HR TALK กระบวนการทำงานของ HR ในแง่มุมต่าง ๆ ไว้อย่างน่าสนใจ ความยาวพอดแคสต์แต่ละตอนประมาณ 10 นาที ฟังง่าย ได้ความรู้ แต่มีประโยชน์จริง ฟังได้ที่ : https://www.youtube.com/playlist… 2. HR The Next Gen Channel รายการที่จะอัพเดทพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป เทรนด์การบริหารคนและกระบวนการจัดการองค์กรที่ทั้งผู้บริหาร เจ้าของกิจการ Leader ทุกระดับ HR และคนทำงาน ฟังได้ที่ : https://www.youtube.com/…/UCnVXbrfqB1P1WcVsQkE…/featured 3 นำเสนอเนื้อหา HR มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน การทำงาน การเรียนรู้และการพัฒนา การทำธุรกิจ และเทคนิคต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฟังได้ที่ : https://talentculture.com/worktrends-podcast/ 4. จะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่แตกต่างกัน แต่ไม่พ้นเรื่องทักษะอนาคตทที่ทุกคนต้องเตรียมพร้อม นอกจากนี้ My HR Future ยังมีคอร์สเรียนต่าง ๆ และข้อมูล case study ที่น่าสนใจสารพัด ฟังได้ที่ https://www.myhrfuture.com/digital-hr-leaders-podcast PODCAST สำหรับคนทำงานสาย Tech ยุคใหม่ 5 AIGEN พูดถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning สำหรับการใช้งานในธุรกิจ ฟังได้ที่ : https://www.youtube.com/@aigen9428/videos 6. The Disruption ข่าวสาร ความรู้ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Internet of Things(IoT), Artificial Intelligence(ปัญญาประดิษฐ์) ฟังได้ที่ : https://open.spotify.com/show/5X8DtzW99kFhAzAEjGyIue… 7. Tech By True Digital

Continue reading

เปิดตำแหน่งงาน ที่ AI สามารถเข้ามาทดแทนมนุษย์ได้

Data Entry Clerk (เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล) ทักษะความถูกต้องและรวดเร็วTranslator (นักแปล) ทักษะการแปล Customer Service (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) ทักษะการสื่อสารCopywriter (นักเขียนคำโฆษณา) ทักษะการเขียนSocial Media Manager (ผู้ดูแลโซเซียลมีเดีย) ทักษะคิดไอเดีย Telemarketer (พนักงานขายทางโทรศัพท์) ทักษะการโน้มนาวและการสื่อสาร Transcriptionist (นักถอดเสียงเทป) ทักษะการฟังและพิมพ์ News Reporter (ผู้รายงานข่าว) ทักษะการสื่อสาร Technical Support (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค) ทักษะการระบุปัญหาและแก้ปัญหา Content Moderator (ผู้ตรวจสอบเนื้อหา) ทักษะการตรวจสอบ Recruiter (เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร) ทักษะการสัมภาษณ์และการประเมิน หลายอาชีพเป็นอาชีพที่เน้นความถูกต้องแม่นยำ และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งคอมพิวเตอร์จะเข้ามาแทนที่ได้ดีกว่า แล้วเราจะปรับตัวยังไงกันดี ?การที่ AI เข้ามามีบทบาทในการทำงาน เราจึงควรพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะของตนเองด้วยเช่นกัน เพื่อให้อยู่รอดได้ ไม่โดนแทนที่โดย AI 5 สิ่งที่ต้องเตรียมตัว  1. เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการในตลาดงาน  2. คอยอัพเดตเทรนด์ล่าสุดอยู่เสมอ  3. เรียนรู้ตลอดชีวิต และไม่หยุดพัฒนาตนเอง  4. พัฒนาความคิดแบบ Growth Mindset  5.มองหาโอกาสที่จะทำงานร่วมกับ AI เมื่อหลายอาชีพที่ AI เข้ามาแทนมนุษย์ได้ในอนาคตแบบนี้ พวกเราในฐานะคนทำงานก็ไม่ควรจะอยู่นิ่ง ควรเริ่มพัฒนาทักษะตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการอัพเดตความรู้ ศึกษา และคิดหาวิธีใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานของตนเอง เพียงเท่านี้ก็ไม่จำเป็นกลัว AI หรือคนอื่นที่ใช้ AI เป็นมาแย่งงานอีกต่อไป

Continue reading

360QM

Talent Acquisition , Specialist in Sales Acquisition and provides Manpower Solution ,Compass new Positive Mindset.

Contact Us

360 Quality Management Co.,Ltd.
9 G Tower Grand Rama 9, 31 FL. North Wing, Rama 9 Rd. Huaykwang, Bangkok, 10310

Contact No. : 020963546
Contact Sale : 063-487-7516
E-mail : talent@360qm.co.th

MORE INFO 360QM SERVICES

How may we assist you?
Click here

Line contact

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save